Η γνώμη μου για το σχολικό βιβλίο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, εκφράζεται από την εικόνα . Θεωρία και ασκήσεις με τρόπο που θα συγκρατήσουν και για προβλήματα που περιέχουν ποσοστά σε μεγαλύτερες τάξεις (Οικονομία στη Γ΄ Λυκείου, ασκήσεις φυσικής κ.λ.π).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ, θεωρία