Ακολουθούν 20 θεματάκια, διατυπωμένα σε στυλ τελικών εξετάσεων. Καλύπτον όλη την ύλη, με λίγες όμως αναφορές σε υπερβολή-παραβολή-έλλειψη: Οι δικοί μας δεν πρόλαβαν καλά – καλά να τις διδαχθούν φέτος!

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΘΕΜΑΤΑΚΙΑ