Οι επιδόσεις ήταν μέτριες  σε αυτό το διαγώνισμα. Παραθέτω θέματα και απαντήσεις σε δύο αρχεία.

ΘΕΜΑΤΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Γ