Τα προτείνω για διαγώνισμα στο σχολείο. Αρκετά ισορροπημένα, είχα “κανονικά” αποτελέσματα στα τμήματα που τα χρησιμοποίησα. Η πρώτη ανάρτηση ήταν χωρίς τις λύσεις, αλλά ήρθε “βροχή” αιτημάτων, οπότε χρησιμοποιήστε και το δεύτερο αρχείο!

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ στις ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 1.1-1.3

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (με λύσεις )στις ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 1.1-1.3