Τέσσερεις ασκησούλες-θεματάκια με απαντήσεις στο τέλος. Προσοχή, γιατί οι πράξεις είναι αρκετές και η επιλογή του τρόπου λύσης επηρεάζει σοβαρά το πλήθος και τη δυσκολία τους.

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ