Ένα φύλλο εργασίας για να μπει στο πνεύμα η τάξη. Λειτουργεί εξαιρετικά παρακινώντας ακόμα και τους εντελώς αδιάφορους.

ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΑΓ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ