Οι ασκήσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το απίστευτο πλήθος ασκήσεων που έχουν τα βοηθητικά βιβλία, αλλά θα βοηθήσουν πολύ αν τις μοιράσετε σε φωτοτυπίες μέσα στην τάξη και απαιτήσετε να τις λύσουν (αναφέρομαι σε καθηγητές , φυσικά). Το διαγώνισμα (δύο εκδοχές) νομίζω ότι είναι λίγο πανω από το μέσο όρο (σαν βαθμός δυσκολίας) για να απαντηθεί σε μια διδακτική ώρα. Μετά από απαίτηση του Κυριάκου, πρόσθεσα απαντήσεις στις συντεταγμένες διανυσμάτων.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β