Παραθέτω οκτώ (!) διαγωνίσματα για την τριγωνομετρία της Β΄ Γυμνασίου, σύμφωνα με τη νέα ύλη… Χωρίς δηλαδή τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των 30, 45 και 60 μοιρών, αλλά με συνδυασμό με ρίζες και Πυθαγόρειο. Στους δικούς μου φάνηκαν δύσκολα, αν και πήγαν σχετικά καλά!

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ β΄γυμν