Προαπαιτεί γνώσεις μέχρι και των κανόνων DLH , χωρίς τις ασύμπτωτες και την κυρτότητα. Είναι μια πρώτη προσέγγιση του επιπέδου δυσκολίας των τελευταίων χρόνων. Καλή επιτυχία !

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ