Επισυνάπτω ένα αρκετά απαιτητικό διαγώνισμα στα όρια, με τις λύσεις του. Μην το ζητήσετε από τμήματα οικονομικού οι συνάδελφοι, γιατί θα κλάψουν όλοι. Οι λύσεις είναι χειρόγραφες και ξεκινούν από την τρίτη σελίδα. Δώστε δύο ώρες στον εαυτό σας οι μαθητές!

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ