Μια τετράδα ισοδύναμων διαγωνισμάτων για συναδέλφους κυρίως. Όσα παιδιά ασχοληθούν και θέλουν διόρθωση του γραπτού τους, το στέλνουν σε pdf στο γνωστό mail – και βέβαια κάνουν υπομονή!

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΕ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ