Ένα κανονικό διαγώνισμα, με αρκετές πράξεις και κάπως αυξημένο βαθμό δυσκολίας! Προσπαθήστε και αν χρειαστείτε λύσεις, στο γνωστό mail:

b.bakouros@gmail.com

Διαγώνισμα Προσομοίωσης β΄ Γυμνασίου