Παραθέτω ένα αντιπροσωπευτικό διαγώνισμα , ως προς την δυσκολία και την έκταση για την Α΄ Γυμνασίου. Εννοείται πως τα θέματα που θα βάλω στο σχολείο δεν θα είναι αυτά, ως προς τις ασκήσεις φυσικά! Για τη θεωρία που θα δείτε, δεν αποκλείεται και να την ξαναδείτε – όσον αφορά τους ορισμούς και όχι τις μικροερωτήσεις κατανόησης. Με λίγα λόγια: Μην τις μάθετε απέξω, μην εξαιρέσετε τίποτα από το διάβασμά σας εξαιτίας του παραδείγματος!

Προσομοίωση Α Γυμνασίου