Πρώτο επαναληπτικό διαγώνισμα για φέτος. Κανονικής δυσκολίας, για δυόμιση ώρες. Για όσους επιθυμούν λύσεις, αρκεί ένα mail στο γνωστό σας b.bakouros@gmail.com . Ευχαριστώ το συνάδελφο Αντώνη Κάππο για την επισήμανση ενός σημαντικού λάθους στην πρώτη ανάρτηση!   Αν θέλετε και άλλα διαγωνίσματα στα ίδια κομμάτια, αναζητήστε στο site τα ΕΠ1  -1819 και ΕΠ2-1819. Εξακολουθούν να είναι καλά και επίκαιρα και φέτος!

Καλή επιτυχία!

ΕΠΑΝ1-1920