Διαγώνισμα σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εξισώσεις Α λυκείου , χωρίς τις παραμετρικές δευτεροβάθμιες οι οποίες θα εξεταστούν χωριστά, μια που αντιπροσωπεύουν 5-8 μονάδες από τις 20 του τελικού γραπτού. Είναι τετράδα διαγωνισμάτων προορισμένων να γραφτούν εξ αποστάσεως, δύο μέτριων και δύο λίγο πιο εύκολων για να διευκολύνεται η ανάθεση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ