Το αρχείο που ακολουθεί, περιλαμβάνει συμπληρωματική του σχολικού βιβλίου θεωρία και μεθοδολογία καθώς και ασκήσεις ανά κεφάλαιο. Έχει ακόμα πολλές συνδυαστικές ασκήσεις καθώς και το “σετ επανάληψης” του τέλους, με ερωτήσεις θεωρίας και επαναληπτικές ασκήσεις. Στις περισσότερες ασκήσεις, υπάρχουν και οι απαντήσεις ώστε να μπορείτε να ελέγξετε και να διορθώσετε ή να με διορθώσετε! Αν κάποιος συνάδελφος μου το ζητήσει, μπορώ να στείλω το αρχείο σε απλό , ξεκλείδωτο word  ώστε να μπορέσει να το εμπλουτίσει ή να το αλλάξει (ελπίζω και να μου το στείλει κι εκείνος στη συνέχεια!!!) .Ένα mail στη διεύθυνση: b.bakouros@gmail.com για όποιο αίτημα ή απορία σας!

Βιβλίο για Β΄ Γυμνασίου 2019-20