Ναι, κάποιες από τις ασκήσεις πρέπει να “ματώσεις”, λίγο,  για να βγούν!

Το παρακάτω αρχείο, ξεκινά με 10 ασκήσεις (αρκετά υποερωτήματα σε κάθε μία) που διατρέχουν όλη την ενότητα της τριγωνομετρίας και περιέχουν και κάποιες αρκετά δύσκολες και συνεχίζει με άλλες 10 ασκήσεις τριγωνομετρίας από την “αείμνηστη” τράπεζα θεμάτων – θα τα γνωρίσετε εύκολα και από τη διαφορετική γραμματοσειρά! Ακολουθούν ασκήσεις σε τριγωνομετρικούς αριθμούς αθροίσματος και διαφοράς και κλείνουμε με κάποιες “δύσκολες” πάλι από την τράπεζα θεμάτων.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Β ΣΕΠ16