Είναι αρκετές ασκήσεις , δείξτε επιμονή (οι μαθητές) και αυτοσυγκράτηση (οι διδάσκοντες). Στο δεύτερο αρχείο οι απαντήσεις των ασκήσεων της 2ης σελίδας (οι δύσκολες!).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Γ΄ Γυμνασιου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ