Ασκήσεις με απαντήσεις μόνο στην τελευταία, αλλιώς, σε ξεχωριστό αρχείο!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΩΝ

Απαντήσεις στην τυποποιημένη μορφή