Μια επίκαιρη φωτογραφία. Όπως κι αν το δει κανείς!

Αναθεωρημένες, “φρέσκες” ασκησούλες για εξάσκηση σε κλασικά πράγματα που καλύπτουν όλες τις βασικές κατηγορίες, εκτός από δύο:

Ασκήσεις που τα πολυώνυμα έχουν εκθέτες συναρτήσεις του ν και …”τελίτσες” στο Horner , καθώς και περίπλοκες μορφές ειδικής αντιμετώπισης όπως οι αντίστροφες και εκείνες που “βγάζουμε λαγούς” από το καπέλο ! Για ενδοσχολική χρήση, πιστεύω επαρκούν χωρίς να κουράζουν, αρκεί να έχετε και μια δική σας λυμένη για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει μόνο μία άσκηση στις σημειώσεις από την αντίστοιχη κατηγορία!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ΤΗΣ Β