Ακολουθούν δύο αρχεία με ασκήσεις σε ρητούς, των οποίων οι απαντήσεις βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας. Αρκετές από αυτές, τις ζητάμε και κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς της Β Γυμνασίου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ A΄

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ Β 2010