Ακολουθούν ασκήσεις και στο δεύτερο αρχείο οι ασκήσεις με τις λύσεις τους αναλυτικά. Προσπαθήστε – άλλωστε ο μόνος τρόπος να μάθετε να κάνετε πράξεις είναι να εξασκηθείτε επισημαίνοντας τα λάθη σας και διορθώνοντας μέχρι να αισθανθείτε σίγουροι!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ Α ΓΥΜΝ 4-2014

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ Α ΓΥΜΝ 4-2014 ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ Α ΓΥΜΝ 4-2014