Αν πιστεύετε ότι – από πλευράς μαθηματικών – είστε δομικό στοιχείο σαν και αυτά της εικόνας, μην πάτε πέρα από τις 4 πρώτες της 1ης άσκησης.Υποτίθεται πως έχετε κάνει βασικές ασκήσεις και έχετε καλή γνώση για το πως πάνε τα πρόσημα σε κάθε πράξη. Με λίγα λόγια, δεν είναι κατάλληλες για να ξεκινήσει κανείς, αλλά για εξάσκηση όσων (νομίζουν ότι…) ξέρουν πράξεις. Α!!! Επειδή οι περισσότερες πράξεις έχουν γίνει με το μάτι από μένα, αν εντοπίσετε κάποιο λάθος, θα μου κάνατε μεγάλη χάρη γνωστοποιώντας στο b.bakouros@gmail.com .

ΠΡΑΞΕΙΣ ΞΑΝΑ