Είναι πολλές και- κάποιες απο αυτές – είναι και “καλές”. Θα ακολουθήσουν και συνδυαστικές εκθετικολογαριθμικών με τα υπόλοιπα κεφάλαια.

ΝΕΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ