Επιστροφή των εξισώσεων και των προβλημάτων με εξισώσεις στην ύλη. Εννοείται ότι δεν πρέπει να λύσουμε με όρους Β΄ γυμνασίου αλλά με απλές σκέψεις και πράξεις αντίστροφες. Παραθέτω και τις απαντήσεις για να βοηθήσω όσους προσπαθούν μόνοι!

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Α΄ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 18