Έχω προσθέσει (για όσους είχαν “κατεβάσει” το προηγούμενο αρχείο, ασκήσεις στο τέλος που αναφέρονται στις παραγράφους τριγωνομετρίας που μπήκαν φέτος στην ύλη.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Β 2015

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Β 2014