Μεθοδολογία για τις ασκήσεις που αφορούν εφαπτόμενες ευθείες και ασκήσεις που καλύπτουν το θέμα. Οι λύσεις είναι χειρόγραφες σκαναρισμένες, μια που  δεν υπάρχει χρόνος για ηλεκτρονική αποτύπωση. Ελπίζω να βοηθήσουν!

COR2 – ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ