Για τους – λίγους – μαθητές και συναδέλφους, που πήραν στα σοβαρά την παράταση της σχολικής χρονιάς, 15 θέματα κατάλληλα για τις σχολικές εξετάσεις, σε επίπεδο Γ ή Δ θέματος. Όποιος χρειαστεί λύσεις, ένα mail στο γνωστό : b.bakouros@gmail.com

ΘΕΜΑΤΑΚΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘ ΚΑΤ Β