Ακόμα κι αν είστε από πάνω, σκεφθείτε που ισορροπείτε!