Περιηγηση στην Κατηγορια

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

images3

Εξισώσεις δευτέρου βαθμού με απαντήσεις (διορθωμένες)

Ακολουθεί αρχείο με πολλά τριώνυμα. Δείξτε υπομονή και επιμονή στη λύση τους. Δευτεροβάθμιες με απαντήσεις...
Περισσότερα

Ασκήσεις στο άθροισμα ρητών παραστάσεων, με απαντήσεις.

Στις παρενθέσεις στο τέλος κάθε γραμμής, βρίσκεται το αποτέλεσμα που ζητάμε. Προσοχή! Σε κάποιες χρησιμοποιούμε και την ταυτότητα της διαφοράς ή ...
Περισσότερα

imag

Διαγωνίσματα με απαντήσεις σε τριγωνομ (Β Γυμν) Ρητές (Γ Γυμν)

Προσέξτε ποια ομάδα θεμάτων είχατε για να μην τρομάξετε με τα αποτελέσματα. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ...
Περισσότερα

Φύλλα εργασίας

Απευθύνονται σε μαθητές αλλά και συναδέλφους. Στα πολυώνυμα, στο τέλος της σελίδας, υπάρχουν οι απαντήσεις, συνεπώς οι μαθητές μπορούν να ελέγχου...
Περισσότερα