Απλή ρομαντική έκφραση των συναισθημάτων που με κατακλύζουν για την κυβέρνησή μας!