Λεπτομερείς όψεις της περιοχής των "Σφαιρών του Ωρίωνα". Σε κάθε ζευγάρι εικόνων αριστερά είναι η εικόνα από το Altair το 2007 και δεξιά η νέα εικόνα από το GeMS το 2012 (Πηγή: Gemini Obseratory/AURA)