Στο PDF που ακολουθεί, υπάρχουν ερωτήσεις που καλύπτουν όλο το κομμάτι των μιγαδικών με παραπομπές σε σελίδες του σχολικού βιβλίου, ενώ ακολουθούν “συνταγές” ασκήσεων με παραπομπές σε αντίστοιχες ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, του Μπάρλα και του Παπαδάκη.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ 14-15