Τα επίσημα στατιστικά του Υπουργείου για την Ελλάδα και το νησί μας.

Είναι φανερό ότι «καταστραφήκαμε» βαθμολογικά, αν λάβουμε υπόψη μας ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, η Κεφαλονιά εμφάνιζε μεγαλύτερα ποσοστά μαθητών με βαθμό πάνω από 15 σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Η επίδραση του σεισμού σε όλο της το μεγαλείο όπως αποτυπώνεται στις επιδόσεις των μαθητών της Γ Λυκείου.
Μεσοσταθμικά, η πτώση από την προηγούμενη χρονιά είναι (σε μόρια) περίπου στο 15% , όσο δηλαδή και η χρονική περίοδος της αναστάτωσης σαν ποσοστό της σχολικής χρονιάς !
Στον πίνακα που ακολουθεί, ΓΒΠ είναι ο γενικός βαθμός πρόσβασης, στην πρώτη στήλη κάθε κατεύθυνσης είναι ο αριθμός των μαθητών και δίπλα το αντίστοιχο ποσοστό.
Στο δεύτερο αρχείο, πολύ χρήσιμο για τους μαθητές της Κεφαλονιάς, βρίσκονται καταταγμένοι με βάση το ΓΒΠ ή τα μόρια, όλοι οι μαθητές Κεφαλονιάς και Ιθάκης που διαγωνίζονται για το πρόσθετο ποσοστό του 0,5%. Με πράσινο χρώμα επισημασμένοι οι μαθητές του Ληξουρίου. Βρείτε το ΓΒΠ σας και δείτε “που βρίσκεστε” σε σχέση με τους υπόλοιπους που συναγωνίζονται για το πρόσθετο ποσοστό.

Στατιστικά σύγκριση

Βαθμοί πρόσβασης Κεφαλονιάς και Ιθάκης