Το αρχείο που ακολουθεί, δεν περιλαμβάνει τη θεωρία του σχολικού βιβλίου, αλλά περιέχει όλα τα στοιχεία θεωρίας που απαιτούνται από τις προηγούμενες τάξεις Λυκείου και Γυμνασίου καθώς και ασκήσεις, που σε βαθμό δυσκολίας είναι ένα “κλικ” τουλάχιστον πάνω από τις αντίστοιχες ασκήσεις του σχολικού. Το ξεκίνημα γίνεται με το πρώτο κεφάλαιο (συστήματα όλων των ειδών – μονοτονία – ακρότατα – συμμετρίες και μετατοπίσεις). Αν κάποιος χρειαστεί και λύσεις, στέλνει ένα mail στο : b.bakouros@gmail.com. Εννοείται πως είναι μια προσέγγιση που μπορεί κάποιος συνάδελφος να χρησιμοποιήσει συμπληρωματικά της διδασκαλίας του και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση . Καλή συνέχεια!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β