Ξαναζώ φέτος το δράμα με τους μισούς μαθητές της Β΄Γυμνασίου, να μην μπορούν να κάνουν υπολογισμούς όταν ο εκθέτης είναι αρνητικός και να δυσκολεύονται να εφαρμόσουν τις ιδιότητες των δυνάμεων. Επειδή τα αριθμητικά παραδείγματα φάνηκαν ανεπαρκή, λέω να δοκιμάσω με γραπτό λόγο να ξαναεξηγήσω το μάθημα.

Οι αρνητικοί εκθέτες