Είναι όλο το πρώτο κεφάλαιο (31 ώρες) και μαζί με τη θεωρία, επισυνάπτω και τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία ασκήσεων που καλό θα είναι να δοθούν σε φωτοτυπίες.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΩΡΑ Γ ΓΥΜΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ Β 2013

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ (με απαντήσεις)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Γ