Εννοείται ότι έχω πάρει έτοιμο υλικό από διάφορες πηγές – τα ονόματα των λυτών βρίσκονται πάνω στα έγγραφα που παρατίθενται. Ανοίξτε όποια από αυτά κρίνεται ότι σας αφορούν και διαβάστε!!!

Θαλής όλα τα θέματα 2013

Θαλής 2014 όλα τα θέματα με λύσεις

Θέματα Θαλή – λύσεις θεμάτων 1998 – 2013

Θαλής Γ Γυμνασίου 2011

Θαλής Γ Γυμνασίου 2010

Θαλής Γ Γυμνασίου 2009