Θεωρία και ασκήσεις είναι προσαρμοσμένες στην νέα ύλη… Α! Επίσης δεν είναι αντιγραφή από βοηθήματα! Καλό διάβασμα!

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Γ Γυμνασίου 2017