Ένα διαγώνισμα κάπως αυξημένης δυσκολίας σε σχέση με τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου. Όμως , ο χρόνος φέτος επέτρεψε να τελειώσουμε ύλη και να κάνουμε και εκτενείς επαναλήψεις και πολλές εξωσχολικές συνδυαστικές ασκήσεις.

Προσομοίωση Β 2017