Το διαγώνισμα προσπαθεί να προσομοιώσει το αναμενόμενο επίπεδο δυσκολίας και τα αντίστοιχα θέματα Πανελλαδικών. Δυσκολότερο από αυτά που παραθέτει το study4exams του Υπουργείου, μάλλον λίγο πιο εύκολο ή στο ίδιο επίπεδο με αυτά κάποιων φροντιστηρίων που έχουν κυκλοφορήσει και με κάποια αναμενόμενη (από μένα τουλάχιστον) καινοτομία στο Β θέμα. Οι λύσεις είναι σε φωτογραφία χειρόγραφων στην αμέσως προηγούμενη ανάρτηση. Αντισταθείτε στον πειρασμό να τις δείτε πριν λύσετε μόνοι σας ό,τι μπορείτε!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΠ2-1617