Δεν είναι ακριβώς αναμενόμενα τα θέματα στο πρώτο, αλλά καλό είναι να ελέγξετε πως μπορείτε να αντιδράσετε και σε λιγότερο αναμενόμενα θέματα. Συνοπτικές απαντήσεις στην τρίτη σελίδα.

Το δεύτερο, είναι πιο ορθόδοξο, αλλά αρκετά απαιτητικό. Δεν γράφω λύσεις -δεν προλαβαίνω!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α τελικο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΤΕΛΙΚΟ2