Θα γράψω, δεν θα γράψω… Αντί να μαδάτε μαργαρίτες… δεύτερο επαναληπτικό διαγώνισμα, ελπίζω “κοντά” σε αυτά που ζητούν, για λύσεις χειρόγραφες στο γνωστό mail: b.bakouros@gmail.com

Τρεις ωρίτσες φτάνουν!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΠ2 -1819