Ένα δύσκολο διαγώνισμα ή μερικές δύσκολες ασκήσεις για τις παραγράφους 1.1-και 1.3 του σχολικού, για τους καθηγητές που αγνοώντας τις οδηγίες του Υπουργείου επιμένουν υπερβολικά στο κομμάτι.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β ΚΑΤ ΕΩΣ 1.3