Παρατίθενται δύο αρχεία. Στις ερωτήσεις θεωρίας, σε παρένθεση είναι οι σελίδες του βιβλίου στις οποίες βρίσκονται οι απαντήσεις. Οι ασκήσεις καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης και αρκετές από αυτές ειναι διατυπωμένες σε μορφή θεμάτων για τις εξετάσεις.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β