Πρώτο σετάκι “μαζέματος” στα όρια με απαντήσεις. Υποτίθεται πως γνωρίζετε τα βασικά, δεν είναι οι απλούστερες και κάποιες από αυτές έχουν και αρκετές πράξεις.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ (Ι) νέες