Ακολουθεί μια συλλογή ασκήσεων στα όρια , στην οποία περιέχονται όλες οι βασικές κατηγορίες. Σκόπιμα έχω περιλάβει ελάχιστα παραμετρικά, ενώ παραλείπονται και τα  όρια που υπολογίζονται απλά με τη χρήση DLH.  Για τις απαντήσεις, δείξτε λίγο επιείκεια, αφού ο χρόνος πιέζει πολύ για να προλάβω να διπλοτσεκάρω και τα περισσότερα έχουν βγει με “το μάτι”…. Πάντως είναι μια χρήσιμη συλλογή για επανάληψη αφού περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις που έχουν αφόρμηση το σχολικό βιβλίο. Χάρη στο συνάδελφο Γιώργο Κουκουλιάντα, έγιναν αρκετές διορθώσεις – τον ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά του!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ I, II, III