Το αρχείο είχε δημοσιευθεί πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2019, με τα αποτελέσματα σε παρένθεση. Με χρονική σειρά βοήθησαν στη διόρθωση κάποιων αποτελεσμάτων οι συνάδελφοι Γιώργος Κουκουλιάντας , Χρήστος Δήμου (και φίλος!) για να έρθει η τεράστια δουλειά από το συνάδελφο Γιάννη Μπέη, που έγραψε αναλυτικά τις λύσεις των ασκήσεων (βάζοντας και τις διορθώσεις που είχαν βρει οι συνάδελφοι ανεξάρτητα από εκείνον και που είχα αμελήσει να περάσω εγώ…) σε ηλεκτρονική μορφή. Τους ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα τον Γιάννη που μου δώρισε τις λύσεις! Για μένα που προσπαθώ μόνος να κρατώ σε κάποιο επίπεδο το site και να το ανανεώνω, είναι τεράστια η ψυχολογική στήριξη από συναδέλφους που το εκτιμούν, κάποιοι και έμπρακτα!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ νέες

Λύσεις ασκήσεων στα όρια (Μπέης)