Είναι μακρύς ο δρόμος για να μάθετε εκθετικές και λογαριθμικές!
Οι συγκεκριμένες δεν απαιτούν γνώση λογαρίθμων, όμως έχουν προαπαιτούμενα τα πολυώνυμα. Υπάρχουν και κάποιες εξεζητημένες, για όσους αισθάνονται “γάτοι”.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ