Μερικές “φρέσκες” ασκήσεις σε άθροισμα , απαλοιφή παρενθέσεων και χρήση μεταβλητών. Οι απαντήσεις είναι στη δεύτερη σελίδα, παράπονα-ενστάσεις-υποδείξεις-διορθώσεις-παρατηρήσεις στο: b.bakouros@gmail.com !

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ